Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos skirstomos į aštuonias kategorijas: pasirodymams skirtos patalpos (teatrai, koncertų/konferencijų salės ir pan.), vaizdo ir garso įrašų studijų projektavimas, pastatų ir patalpų akustika, triukšmo kontrolė ir vibracijų tyrimai , audiovizualinis dizainas, garso tyrimų laboratorijos, ir akredituoti akustiniai matavimai

Mūsų pagrindinis tikslas yra kurti į užsakovą orientuotus ir funkcionalius sprendimus. Kad pasiektume šį tikslą, mes turime koncentruotis į specifinius sprendimus, išdiskutuoti su klientu ir rasti tinkamiausius ir ekonomiškai patrauklius sprendimus. Mūsų stipriosios savybės – lankstus darbų vykdymas ir specializuoti sprendimai, siekiant įgyvendinti užsakovo reikalavimus neviršijant sutarto biudžeto.

Region and language

Select region and language

Current selection: