Akustika

Pastatų ir patalpų akustika paprastai apima visą objektą nuo jo konstrukcijos iki užbaigto interjero. Akustinis projektas reikalingas visuose pastatuose, kuriuose žmonės dirba arba gyvena. Labai triukšmingos ir, priešingai, labai tylios patalpos yra ypač komplikuotos vietos akustine prasme.

Akustinis dizainas gali būti projektuojamas tiek naujame, tiek renovuojamam pastate. Dažnas atvejis, kai, pavyzdžiui, senos pramoninės patalpos pertvarkomos į biurus arba būstus. Tai gali būti verslui skirtos patalpos, ligoninės, mokyklos, dienos priežiūros centrai ar gyvenamieji pastatai. Statybos reglamentas ir standartai nustato bendrąsias akustinio projekto sąlygas, tačiau dažnas atvejis, kai vartotojas nori geresnio rezultato nei standartuose aprašomi reikalavimai, tokiu atveju mūsų įsitraukimas į projektus padeda susiprojektuoti pastatą efektyviai, panaudojant racionalius kiekius medžiagų, įvertinant jautrias akustiškai vietas ir joms eliminuoti randant sprendimus.

Paprastai akustinio dizaino projektavimą pradedame nustatydami akustinius reikalavimus pastate esančioms patalpoms, atsižvelgus į jų paskirtį ir funkcijas. Kartu su architektais ir užsakovais dalyvaujame bendruose susitikimuose padedant išdėstyti ar perskirstyti patalpas pastato plane ir, esant reikalui, teikiame pasiūlymus ir konsultacijas, kaip racionaliausiai išdėstyti svarbiausias patalpas, atsižvelgus į garso izoliavimo reikalavimus.

Darydami akustinį projektą, sutelkiame dėmesį į šiuos aspektus:

  • garso izoliacija tarp skirtingų erdvių;
  • fasado garso izoliavimas nuo eismo keliamo triukšmo;
  • HVAC (angl. Heating, ventilation and air conditioning – šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo) triukšmo kontrolė.
  • Aidėjimo trukmės kontrolė patalpose

Pastatų akustinio projekto tikslas yra sukurti tokią garsinę aplinką, kuri atitiktų patalpos planuojamą funkciją, reguliuojant garso savybes atitinkamomis paviršiaus medžiagomis ir akustiniais elementais. Tam gali prireikti slopinti arba reguliuoti garso sklidimą. Planuojant patalpų akustinį dizainą, konsultuojame dėl kiekvienos patalpos atitinkamų paviršiaus medžiagų ir jų kiekio ir, jei reikia, nustatome pagrindinę akustinių elementų išdėstymo struktūrą.

Mūsų paslaugas taip pat apima priežiūra objekte statybos darbų metu, tarpiniai ir galutiniai akustiniai matavimai, užtikrinantys teisingą rezultatą. Vertinant pastato ar patalpos akustiką, sutelkiame dėmesį į svarbiausius aspektus: garso izoliavimą, patalpos akustiką ir triukšmo kontrolę.

Patalpoms, kuriose vyksta pasirodymai, pavyzdžiui, koncertų salėms ir teatrams, reikia specializuoto akustinio dizaino.

Region and language

Select region and language

Current selection: