Triukšmas ir vibracijos

Pateikdami apžvalgas ir ataskaitas apie aplinkos triukšmą, žeme sklindantį triukšmą ir vibracijas, kruopščiai planuodami galime garantuoti geras sąlygas tiek pastatų viduje, tiek išorėje. Sumažinus neigiamą triukšmo ir vibracijų poveikį, pagerėja gyvenimo kokybė.

Ankstyvas neigiamo poveikio nustatymas suteikia galimybę ženkliai pagerinti funkcionalumą ir sumažinti sąnaudas. Tai taikoma prietaisų kūrimui, triukšmo ir vibracijų mažinimui pastatuose ir transporto maršrutuose bei planuojant miesto rajonus ir transporto maršrutus.

Mūsų paslaugos apima triukšmo, vibracijų ir žeme sklindančio triukšmo analizė bei su tuo susijęs projektavimas, konsultacijos ir mokymai. Aplinkos triukšmo ir vibracijų projektuose siūlome užsakovams išsamius paslaugų sprendimus, kurie apima matavimus, modeliavimą, skaičiavimus, analizes ir ataskaitas.

Kalbant apie žeme sklindančio triukšmo ir vibracijų mažinimą, glaudžiai bendradarbiaujame su statybos inžinieriais, inžinieriais-geodezininkais ir architektais.

Aplinkos triukšmas

Aplinkos triukšmo tyrimai paprastai susiję su žemės panaudojimo planavimu, naujų pastatų statyba, renovacijomis, papildomais statybos darbais, pramoniniais aplinkosaugos leidimais arba naujo kelio ar geležinkelio linijos poveikio aplinkai analize. 

Aplinkos triukšmo ataskaitos gali būti:

  • esamos ar būsimos situacijos analizė: ar aplinkos triukšmo dydžiai atitinka nurodytus gairėse?
  • kontrolės priemonių analizė: kur ir kodėl galbūt viršijami gairėse nurodyti dydžiai?
  • triukšmo kontrolės operacijų pritaikymas ir modeliavimas: kaip galima išspręsti su triukšmu susijusias problemas esamoje arba planuojamoje vietoje, laikantis gairėse nurodytų apribojimų?

Aplinkos triukšmo ataskaitos rašomos, pavyzdžiui, apie greta transporto maršrutų arba pramonės rajonuose ir prieplaukose esančias vietoves, tačiau gali apimti visą miestą ar rajoną. Matavimai ir skaičiavimai taip pat vykdomi šaudymo zonose ar motociklų sporto vietose bei ten, kur vyksta lauko renginiai.

Gerokai iš anksto atliekami tyrimai dažnai leidžia sutaupyti daug sąnaudų ir parinkti tinkamiausią triukšmo mažinimo būdą, kurį galima pritaikyti projekte.

Vibracijos ir žeme sklindantis triukšmas

Atliekame vibracijų ir žeme sklindančio triukšmo tyrimus, kurie iš esmės apima transporto maršrutų, gyvenamųjų zonų ar pramoninių rajonų apylinkes. Trikdžių šaltinis gali būti, pavyzdžiui, esamas arba planuojamas transporto maršrutas, o tyrimo objektas – individualus namas ar visa gyvenamoji zona.

Mūsų užduotis – užtikrinti, kad vibracijos ir žeme sklindantis, eismo keliamas triukšmas nedaro žalos pastatuose esantiems žmonėms, o vibracijos nekenkia pastatams. Didelės infrastruktūros projektuose vibracijos ir žeme sklindančio triukšmo ataskaita yra rizikos valdymo dalis.

Vibracijų ir žeme sklindančio triukšmo ataskaitos rašomos, siekiant įsitikinti, kad geležinkelio maršrutas viduryje gyvenamojo rajono ar po juo netrukdys ir neribos žemės naudojimo ateityje. Mes taip pat galime nustatyti reikalavimus, taikomus naujoms statyboms artimiausioje traukinių maršrutų aplinkoje ar tiesiai virš jų.

Konsultuojant daugiausia dėmesio gali būti skirta trikdžių šaltiniams pastate bei trikdžių paveiktoms vietoms. Trikdžių šaltinio pavyzdys yra pramoninės elektrinės dundėjimas, pasiekiantis gretimus biurus ir konferencijų sales.

Specialiems objektams naudojami tyrimų ir vaizdo atkūrimo prietaisai, kurie yra ypač jautrūs vibracijai, o jų eksploatavimo sąlygas be trikdžių reikėtų užtikrinti vibracijos matavimais ir ataskaitomis iki statybų.

Vibracijos ir žeme sklindančio triukšmo ataskaitos dažnai siejamos su vyriausybės teisės aktais ir reikalavimais. Jie gali būti susiję su miesto planavimu, aplinkosaugos leidimais ar statybomis. Pavyzdžiui, didelės infrastruktūros projektų pagrindinė dalis yra ataskaitos valdžios institucijoms bei poveikio aplinkai rizikos valdymas.

Unikalūs tyrimai

Mes sukūrėme skaičiavimo formulę, skirtą įvertinti žeme sklindančio triukšmo perdavimą, kuri suteikė galimybę, pavyzdžiui, preliminariai įvertinti žeme sklindančio triukšmo poveikį dideliuose geležinkelio projektuose ir planuoti sprendimus prieš statant geležinkelį ir geležinkelio tunelius gerokai anksčiau už geležinkelių eismo paleidimą.

Galime vykdyti akredituotus matavimus naudodami įrangą, kalibruotą vadovaujantis nacionaliniu matavimų reglamentu. Naudojame naujausius įrankius aplinkos triukšmo apskaičiavimui.

Region and language

Select region and language

Current selection: